o mnie

 

 

Artur Rzepecki

 

 Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty rozwojowe dla menedżerów i zespołów zarządzających

 

Studiowałem Animację Społeczną i Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim (Pedagogika)

Ukończyłem Studium Dyrektorów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademię Przywództwa Strategicznego w ICAN Institute oraz kilkanaście kursów i szkoleń dla coachów w kraju i zagranicą.

 

Moje doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo od 1995 roku przez kilka lat związany byłem z branżą FMCG miałem okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierowałem rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 byłem Partnerem  w Aretes Consultants gdzie zrealizowałem kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinąłem i byłem odpowiedzialny za praktykę coachingową.

 

Jestem akredytowanym coachem w Izbie Coachingu oraz MCC w International Coach Federation. Zrealizowałem ponad 5000 godzin coachingu, głównie dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla.

 

Od 2004 roku aktywnie działam w środowisku coachów w okresie IV 2009 do IV 2011 byłem Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation.

Od VI.2016 jestem członkiem prezydium Izby Coachingu.

Współpracuję jako Associate coach z Asterys oraz Acuity Coaching.

 

Jestem akredytowany do pracy z narzędziami diagnostycznymi – 15FQ, Talent Q i Hogan Assesment oraz do pracy z zespołami i organizacjami Cultural Transformation Tools.

 

Od 2009 prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych z coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz od 2012 na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Specjalizacja coachingowa

 

Prowadzę indywidualne programy rozwojowe głównie dla menedżerów z dużym doświadczeniem oraz coaching zespołów. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla skupiam się na rozwoju umiejętności przywódczych, współpracy oraz efektywności osobistej, a także skuteczności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

 

Mam doświadczenia z realizacji ponad dwustu pięćdziesięciu projektów coachingowych, kilkudziesięciu sesji team coaching, kilkudziesięciu sesji Development Centre i kilkuset godzin feedbacków po tych sesjach oraz badaniach 360 w większości dla osób pełniących wysokie funkcje menedżerskie.

 

 

Jako coach najczęściej jestem angażowany gdy:

 

 • menedżer chce wzmocnić swoje przywództwo o elementy konsekwencji i większego zdecydowania
 • menedżer o zdecydowanym stylu zarządzania pragnie uzupełnić swój warsztat o pozytywne afirmowanie zachowań i rezultatów pracy u współpracowników
 • menedżer znalazł się w impasie swojej skuteczności zawodowej i kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli
 • potrzebna jest poprawa relacji z zespołem lub członkami managementu firmowego
 • zespół przechodzi kryzys i potrzebna jest umiejętna interwencja pozwalająca na oczyszczenie atmosfery i „nowe otwarcie”
 • zespół chce przeprowadzić zmianę w sposobie swojego działania
 • zespół zarządzający przygotowuje się do wdrożenia znaczących zmian (np. kulturowych) w organizacji i potrzebuje zbudować spójne podejście i optymalną strategię wdrożenia

 

Jako konsultant mogę zaoferować:

 

 • dobrą znajomość problematyki zarządczej, relacji międzyludzkich, komunikacji, wdrażania zmian i rozwiązywania konfliktów
 • biegłość w prowadzeniu rozmów rozwojowych, feedbackowych, coachingowych, mentoringowych nawet dla najbardziej „wymagających” menedżerów wyższego szczebla
 • profesjonalną interwencję w sytuacji gdy trzeba zasadniczo zmienić postawę menedżera przekazać mu trudny feedback lub zmotywować do innego spojrzenia na jego sposób działania
 • doradztwo w sytuacjach impasu skuteczności zawodowej i kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli
 • doradztwo i facilitacje gdy potrzebna jest lepsza współpraca w zarządzie i jego otoczeniu
 • orientację na uzyskanie konkretnego rezultatu biznesowego w wyniku prowadzonych działań rozwojowych i doradczych

  linkedIn

ul. Strefowa 55A

05-805 Kanie

  linkedIn