usługi

 

 

Executive & Leadership Coaching

 • Dotyczy wsparcia menedżera najwyższego szczebla w rozwiązywaniu jego dylematów zawodowych i osobistych.
 • Proces jest całkowicie spersonalizowany i dopasowany do potrzeb lidera, jego wyzwań i środowiska.
 • Polega na towarzyszeniu liderowi w przygotowaniach i wdrażaniu zmian, wychodzeniu z kryzysu, przygotowaniu się do kolejnych wyzwań menedżerskich lub zmian w karierze.
 • Relacja oparta na partnerstwie i zaufaniu daje komfort do rozmów i rozważań na najważniejsze i najtrudniejsze tematy.
 • To okazja do autorefleksji i przyjrzenia się sobie i sprawom z innej perspektywy, przemyślenia swoich założeń i przekonań na temat zarządzania
  i przywództwa, a także skonfrontowania się z innymi możliwościami i modelami.
 • To także szansa na złapanie dystansu do siebie i roli oraz odrobina dobrej zabawy.

 

Team Coaching

 • Dotyczy wsparcia lidera i zespołu w efektywniejszym wykorzystaniu potencjału grupy.
 • Każdy zespół jest niepowtarzalny, tworzy unikalny system i ma swoją dynamikę. Team coaching polega na zdefiniowaniu wyzwań, opracowaniu kluczowych działań i wsparciu zespołu w ich wdrażaniu.
 • W trakcie procesu coach zapewnia diagnostykę adekwatnymi narzędziami. Pomaga określić cele, wspiera dialog i poprawę relacji, moderuje dyskusje
  i rozwiązywanie konfliktów, pomaga budować i wzmacniać zaufanie pomiędzy członkami zespołu.

 

Facilitation

 • Facylitator stymuluje w grupie wzajemne inspirowanie się, pobudza kreatywność, dba o poszanowanie poglądów, kreuje atmosferę wspólnego odkrywania, zważa na potrzeby i emocje uczestników, doprowadza do podejmowania odważnych decyzji i zmian. Pozostawia uczestników w zadziwieniu, że tak wiele udało im się razem osiągnąć.
 • Najbardziej efektywne i najciekawsze spotkania służące rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu ważnych decyzji albo uruchomieniu kluczowych zmian w zespołach i w organizacji zwykle zostały wcześniej zaprojektowane i poprowadzone przez bezstronnego facylitatora skoncentrowanego na celach warsztatu i procesie grupowym oraz dobru grupy.
 • Profesjonalne moderowanie zmienia słuchaczy w aktywnych uczestników spotkania.

 

  linkedIn

ul. Strefowa 55A

05-805 Kanie

  linkedIn